BANDA BLANCA – Sopa De Caracol – Backing Track MIDI FILE

$1.99

DEMO:

Banda Blanca - Sopa De Caracol
Banda Blanca
Sopa De Caracol

LYRICS:

Guata negui consu: yubi pa ti yubi pa mi
Yuri guani guanaga, (BIS)
Guata winegui consu, guata winegui guanana
Guata winegui consu, guata winegui guanaga
Si tu quieres bailar, sopa de caracol

Guata negui consu: yubi pa ti yubi pa mi
Yuri guani guanaga, (BIS)
Con la cintura muevela, con la cadera muevela,

(Full lyrics below…)

Description

  • Artist: Banda Blanca
  • Title: Sopa De Caracol
  • Backing Track: Midi File

LYRICS:

Guata negui consu: yubi pa ti yubi pa mi
Yuri guani guanaga, (BIS)
Guata winegui consu, guata winegui guanana
Guata winegui consu, guata winegui guanaga
Si tu quieres bailar, sopa de caracol

Guata negui consu: yubi pa ti yubi pa mi
Yuri guani guanaga, (BIS)
Con la cintura muevela, con la cadera muevela,
Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar,
Si tu quieres bailar…. sopa de caracol

Guata negui consu: yupi, yupi.
Yuri guani guanaga

Guata negui consu: yubi pa ti yubi pa mi
Yuri guani guanaga, upa, upa
Guata negui consu
Yuri guani guanaga
Guata winegui consu, guata winegui guanana
Guata winegui consu, guata winegui guanaga
Si tu quieres bailar, sopa de caracol

Guata negui consu, yuri guani guanaga
Guata negui consu, yuri guani guanaga
Guata wikeri consu, guata wikeli guanana
Guata wikeli consu, guata wikeri guanaga
Si tu quieres bailar, sopa de caracol.

Guata negui consu, ajuiaaaa,
Yuri guani guanana, yupa

Que rica está la sopa de caracol… sacude, sacude.
Lla cintura, la cintura, la cintura,
La cintura… la cintura…… riquitiqui, riquitiqui,
Riquitiqui,. riquitiqui… yupa…

Guata negui consu: yubi pa ti yubi pa mi
Yuri guani guanaga, (BIS)
Guata winegui consu, guata winegui guanana
Guata winegui consu, guata winegui guanaga
Si tu quieres bailar, sopa de caracol

Guata negui consu: yubi pa ti yubi pa mi
Yuri guani guanaga, (BIS)
Con la cintura muevela, con la cadera muevela,
Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar,
Si tu quieres pedir…. sopa de caracol

Guata negui consu: yubi pa ti yubi pa mi
Yuri guani guanaga, (BIS)